“נחלה לרבי: מהרעיון אל הארמון”: גיליון מיוחד של העיתון “השבוע בישיבה של הרבי”

יחידות נמכרו: 2


בתוך הגיליון:

נחלה לרבי: מהרעיון אל הארמון

קטעים מרשימים מההרצאה שניתנה השבוע בישיבה על ידי הרב עמוס מושקוביץ (כפר חב”ד).


ארמון בכפר חב”ד? ולמה לא בירושלים?

גמרא, הכלה, נביאים: אוסף מיוחד של המקורות המבארים את הנושא ששוב נהיה עכשיו. מאת הרב שלום דובער הלוי וולפא, משפיע בישיבת “תומכי תמימים בית שמש”

0

כמו כן בגיליון:

“עתידה ירושלים להתפשט”

קטע מנאומו של הרב החסיד אלתר הילביץ ע”ה במעמד הנחת אבן הפינה לארמונו של הרבי


עת לבנות

ארמון לנשיא בדור: סמל מנהיגות, מקום עבודה או יותר מזה? ביאור תורני לבניית הארמון ע”פ המקורות מאת הרב אורי מרדכי ליפש, שליח הרבי ורב ביה”כ חב”ד קרית הרצוג


ארמון לרבי: מימד אישי

מאת הרב שניאור אודרמן ממנהלי ומקימי הישיבה “תומכי תמימים בית שמש”


מה לומדים בישיבה?

מאת הרב ישראל יצחק זלמנוב, מנהל רוחני בישיבה


איך זה – להשתוקק לגאולה?

מבט חסידי מאת ראש הישיבה הרב משה לידר


 

נמכר על ידי : רבי 24.קום
קטגוריה: