השבוע בישיבה של הרבי. פרשת בהעלותך (06)

יחידות נמכרו: 8


יש לך כישרון מיוחד

הפרק השני בפרקי אבות מגיש אסטרטגיות מוכחות להתפתחות אישית. מאת ראש הישיבה הרב משה לידר. (פרקי אבות, פרק ב, משנה ט)


“וקרבתנו לשמך הגדול” – המסר בין שורות התפילה

בכל יום אנחנו אומרים בתפילה לפני שמע ישראל: “וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול באהבה”. איפה אנחנו רואים בפועל שהקב”ה אכן קירב אותנו לשם שלו? הרב שלום דובער הלוי וולפא, משפיע בישיבתנו, מסביר איך זה נחשף בסדר התפילה.


סדר בספרים

האם מותר למיין ספרים בליל שבת לצורך השימוש בשבת בבוקר? התשובה – מתוך משאו התורני של הרב הגאון מיכאל שלמה אבישיד, רב קהילת חב”ד רמה א’ בית שמש וחבר במכון הלכה חב”ד בכנס-תורה שהתקיים בישיבה (תמצית)


0