• יש דרכים רבות לבטא אהבה. אחת מהן היא אמירת דברי תוכחה. דרשה מעניינת לשבת פרשת דברים מאת הרב עמוס אזיזוף, שליח הרבי בשכונת המשקפיים, בית שמש.

    Like Reply
    liked this
  • Slider

AskRabbi24

שלח שאלה לרב:
  • או לחץ כאן להקלטה
    Allow your microphone.
  • Drop files here or