• אין אומרים צדקתך. בקריאת-שמע שיש אומרים בבוקר - קודם התפילה - כדי לצאת חובת ק"ש בזמנה, ג"כ כופלים ג' התיבות ["אני ה' אלוקיכם"], ומסיימים בתיבת "אמת". בק"ש דתפילין דר"ת ושמושא-רבא אין כופלים, אבל אומרים "אמת". ל"ג בעומר שנת תר"ד - לערך - סיפר ה"צמח צדק" תורת הבעש"ט: כתיב "כי תהיו אתם ארץ חפץ אמר ה' צבאות". כשם שהחכמים הגדולים ביותר לעולם לא ישיגו את אוצרות הטבע הגדולים שהשי"ת הטביע בארץ ש"הכל היה מן העפר" - כך לא יכול אף אחד להשיג את האוצרות הגדולים שחבוי ביהודים. שהם "ארץ חפץ" של הקב"ה. וסיים הבעש"ט: חפץ אנכי לפעול שיהודים יתנו יבול כפי ש'ארץ חפץ' של הקב"ה יכול לתת.

  מתוך הספר "היום יום" ליום י"ז אייר

  Like Reply
  liked this
 • כ"ט בכסלו: אדמו"ר הזקן שוחרר ממאסרו השני (מיום כ"ד בתשרי).

  בשנת תקס"א

 • הזמנה לחתונתו של הרבי (מתוך ארכיון לוי יצחק שניאורסון בספרייה האומית):

 • Slider
 • יום הולדת את אדמו"ר האמצעי – תקל"ד - ויום הסתלקותו - תקפ"ח. ומנוחתו כבוד [=קבורתו] בניעזשין. ט בכסלו תקנ"ד אמר רבינו הזקן מאמר - והוא חלק פרק נ"ג מספר של בינונים (תניא) המדבר על בית ראשון. למחרתו אמר חסידות עוד הפעם – סיום פרק הנ"ל עד גמירא [=סופו]. כי המאמרים מר"ה תק"ן עד י כסלו תקנ"ד (אשר בהם נכללו לקוטי עצות משנים הקודמות) מהם נסדרו נ"ג פרקי ספר של בינונים.

  היום-יום · ליום ט' כסלו

 • כשיתבונן האדם בגודל חסדי הבורא-ברוך-הוא, בכך שקטן שבקטנים כפי שהוא האדם, יכול להביא נחת-רוח גדול לגדול הגדולים - וכמ"ש "ולגדולתו אין חקר" - עליו תמיד להיות במצב-רוח מרומם ולעבוד עבודתו בלב ונפש חפצה.

  היום-יום · ליום ח' כסלו

 • Load More Posts

עזרה להרשמה:

שם פרטי: שמך

שם משפחה: שם המשפחה שלך

דוא”ל: כתובת הדואר האלקטרוני שלך או מספר הנייד לצורך התחברות

AskRabbi24

שלח שאלה לרב:
 • או לחץ כאן להקלטה
  Allow your microphone.
 • Drop files here or