Profile Photo

ושננתם לבניך

 • … ופשיטא שצריך לעמוד חזק על הבסיס של חינוך תורני מבלי כל פשרות, אשר אז רק אז יש לקוות שיצילו את הדור הצעיר ובמילא גם את הבינונים והזקנים. ועוד זאת הראה הנסיון בדור האחרון, שהנוער בעצמו לועג לאלו ההולכים בדרך הפשרה, באמרם שאלו המפשרים לו היו מאמינים בעצמם באותם הדיעות שהם מלמדים אותם, לא הי' אצלם מקום לפשרה …

  מתוך מכתבו של הרבי ( אגרות קודש, כרך ז',מכתב ב'קי)

  Like Reply
  liked this
 • ניגון שמחה! מחיאות כפיים ללהקה של מאיר שטרית:

  Like Reply
  liked this
 • Slider
 • שבוע שבת שירה – הזמן להשמיע בבית ניגון חסידי. נפתח את השבוע עם הניגון האדרת והאמונה – ניגון המהפכה של הרבי.

  Like Reply
  +1 liked this
 • “כשם שהנחת תפילין בכל יום הוא מצווה דאורייתא על כל יהודי, ללא חילוק בין גדול שבתורה לבין איש פשוט, כך הוא חוב גמור על כל יהודי לחשוב כל יום חצי שעה אודות חינוך הילדים ולעשות הכל, מה שבכוחו לעשות ויותר מכפי כוחו, לראות לפעול אצל הילדים, שילכו בדרך בהם מדריכים אותם”

  (היום יום, כ”ב טבת, תרגום מאידיש)

  Like Reply
  liked this
 • Load More Posts
description
“כשם שהנחת תפילין בכל יום הוא מצווה דאורייתא על כל יהודי, ללא חילוק בין גדול שבתורה לבין איש פשוט, כך הוא חוב גמור על כל יהודי לחשוב כל יום חצי שעה אודות חינוך הילדים ולעשות הכל, מה שבכוחו לעשות ויותר מכפי כוחו, לראות לפעול אצל הילדים, שילכו בדרך בהם מדריכים אותם” (היום יום, כ”ב טבת, תרגום מאידיש)

Edited by:

עזרה להרשמה:

שם פרטי: שמך

שם משפחה: שם המשפחה שלך

דוא”ל: כתובת הדואר האלקטרוני שלך או מספר הנייד לצורך התחברות

AskRabbi24

שלח שאלה לרב:
 • או לחץ כאן להקלטה
  Allow your microphone.
 • Drop files here or