Profile Photo

ארמון של הרבי בכפר חב”ד? כן!

 • האם אפשר כאן בקבוצה לקבל קישור למצגת ?

  Like Reply
  1 Comment
 • נחלה לרבי: מהרעיון אל הארמון – תכירו את הסיפור המרשים של הארמון בכפר חב”ד מההתחלה!
  גיליון מיוחד של העיתון “השבוע בישיבה של הרבי” להורדה 📥

  השבוע - גיליון 15.pdf
  6.19 MB
  download
  Like Reply
  +3 liked this
  1 Comment
 • כמה זמן זה לוקח להכין תכנית ראשונית של בית? ואם זה לא בית אלא ארמון – ואדרבה ארמון של הרבי? האדריכל הר’ זאב מרגנית חשב שזה יקח לו לפחות שבועיים להכין את הסקיצה של הבניין. אך ההשראה האמיתית עושה ניסים: התכנית נוצרה תוך לילה אחד! “צללתי לתוך הסקיצות ולא הרגשתי איך הזמן עובר”, – אומר ר’ מרגנית. עוד סיפור מיוחד בהיסטוריה של הארמון – צפו, שתפו וע…Read More

  Like Reply
  +10 liked this
 • Slider
 • מאד חסר לי פה “יחי” בכותרת, כי ארמון, בשביל מי?! אחרת – כמו שהרבי שליט”א מלך המשיח אמר, בית?! – ארמון!!, ואחרי עיכובים ארוכים שוב, “תחליטו מה רוצים לבנות”, כלומר, בית או ארמון. אז אם ארמון, – למי? במילא, איפה ה”יחי”?!

  Like Reply
  liked this
  1 Comment
  • וזה אחרי שאני תורם הוראת קבא לארמון כמה שנים, בכוונה שזה יהיה בדיוק כמו שזושא ריבקין רצה, ובלוויה של זושא, כאשר השכיבו אותו מעוטף בטלית על ספסל בבית מנחם, הרב מרדכי אשכנזי הבטיח לו בבכיות שיקיים את רצונו.

 • ווידאו נדיר ומיוחד: הרבי מברך את הר’ זושא ריבקין מוותיקי כפר חב”ד על יוזמתו בניית הארמון (חודש שבט תשנ”ב):

  Like Reply
  +4 liked this
 • בפורים קטן ה’תשנ”ב, 27 שנה לפני, נעשת בכפר חב”ד הנחת אבן הפינה לארמון של הרבי. ההשלב הבא – נמצא בידינו.
  מטרת הקבוצה הזאת – לתמוך בבניית הארמון של הרבי בפועל ולהפיץ עובדות חשובות בנושא הבנייה. אם אתה רוצה לדעת מה קורה לפני כולם, אנחנו מזמינים אותך להצטרף לקבוצה.
  זה פשוט:
  ✅ לחץ על הכפתור “לייק לקבוצה” בראש העמוד
  ✅ הרשם באתר (זה…Read More

  Like Reply
  +2 liked this
 • Load More Posts
description
מדברי הרבי: … “הרי ברור שועד הכפר, מיסודו והנהלתו של כ”ק מו”ח אדמו”ר נשיא ישראל – כל היכול לסייע להועד דהכפר בביסוסו והתפתחותו – אשרי חלקו וזכות גדולה היא לו, ולא עוד אלא גם זה מוסיף ומרבה בברכת השי”ת בעניניו הפרטים של כל העושים כהאמור… והרי כהוראת חז”ל – מכלל הן אתה שומע לאו, בהנוגע לאלו שפעולתם מחלישה עמדת הכפר ביסוסו והתפתחותו ואין להאריך בדבר המצער. ובעמדנו בימי הגבלה דמתן תורה שדרכי’ דרכי נועם ושלום אבל בתוקף המתאים תקוותי חזקה שכך ינהגו הוא וחבריו שי’ בהועד, כאמור בדרכי נועם ושלום אבל בשמירה חזקה על עניני הכפר הגשמים והרוחנים גם יחד, מבלי להתחשב עם אלו שמצד רווחים פרטים מדומים, מדומים בתכלית, לא איכפת להם ח”ו הנ”ל…” (אגרות קודש, כרך כא, מכתב ח’ריז)

AskRabbi24

שלח שאלה לרב:
 • או לחץ כאן להקלטה
  Allow your microphone.
 • Drop files here or