Profile Photo

שיעורי דבר מלכות

 • שבוע פרשת יתרו זה גם הזמן להתכונן לפרשה הבאה – פרשת משפטים. לכאורה ההבדל בין הפרשות הוא מהותי. פרשת יתרו מספרת על עשרת הדיברות שנאמרו בהר סיני על ידי הקב”ה בכבודו ובעצמו – אירוע ייחודי בהיסטורית העולם. פרשת משפטים שבא לאחריה נפתחת במילים: “ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם”. תוכנה – דינים פרקטיים שמלווים אותנו בכל יום.
  אם כל זאת, מגלה…Read More

  Like Reply
  liked this
 • יותר משבועים של התוועדויות! ההוראה המשמחת בשיחתו של הרבי לפרשת בא:
  ———————————————————————————————-
  “ויהי רצון, שע”י עצם קבלת ההחלטות בקשר עם יו”ד שבט – כולל, שכל אחד משתתף בכל הפעולות והמנהגים הקשורים עם יו”ד שבט, החל מהתוועדות שעורכים בכל מקום ביום זה, ובשבוע שלפניו ושלאחריו –…Read More

  Like Reply
  liked this
 • דבר מלכות שבוע פרשת שמות

  Like Reply
  +4 liked this
 • Slider
 • דבר מלכות שבוע פרשת ויחי

  Like Reply
  +1 liked this
 • דבר מלכות שבוע פרשת מקץ

  Like Reply
  +3 liked this
 • דבר מלכות שבוע פרשת וישב – שבת חנוכה

  Like Reply
  +2 liked this
 • Load More Posts
description
האם אתה אוהב שיחות של הרבי כמונ? למעריצים ולמורים מנוסים, לאלו שלומדים ואלה שמלמדים. שיחותיו של הרבי עם “פענוחים”, הערות ואינפוגרפיות. שיחה אחת – מצגת אחת, המתאימה ללימוד וגם להעברת שיעורים ווירטואליים בקבוצות.

AskRabbi24

שלח שאלה לרב:
 • או לחץ כאן להקלטה
  Allow your microphone.
 • Drop files here or