Profile Photo

תמונות מספרות

 • אתמול: בהר הסמוך לאקס לה בן צרפת(30 דקות מהבית) מדהים👍

  +8
  Like Reply
  +5 liked this
  3 Comments
 • הרבי מעורר לערוך תהלוכות וכינוסי ילדים בל”ג בעומר, ומדגיש שרשב”י נמצא בתהלוכות ורוקד ביחד עם הילדים.
  בתמונה: ל”ג בעומר בשנת תש”נ אצל הרבי.
  לגלרית התמונות: https://chabad.info/in-focus/265124/

  Like Reply
  liked this
 • הרבי הרייץ, נרות חנוכה.

  Like Reply
  +2 liked this
 • קראון הייטס מהאוויר: חיים טויטו בתיעוד מיוחד. צפו:

  Like Reply
  +3 liked this
  1 Comment
 • הר סמוך לאקס-לה-בן👍

  Like Reply
  +2 liked this
 • Slider
 • אקס-לה-בן, צרפת

  Like Reply
  +3 liked this
 • עוד מאוצרות של ספריית ליובאוויטש: המגילה שנכתבה על ידי האדמו”ר המהר”ש (בצד ימין). בצד שמאל: משקפת – מתנה של הרבי המהר”ש לביתו, הרבנית דבורה לאה.

  Like Reply
  liked this
 • בתמונה: מסמך היסטורי נדיר מארכיון ספריית ליובאוויטש. זהו מכתב שכתב האדמו”ר הזקן (אושר על ידי תוצאות גרפולוגיות), והוא מספק הסבר על מאפייני התפילה החסידית, ומכיל 22 סעיפים.
  בהמשך תורגם לרוסית מפני דרישת הרשויות.

  Like Reply
  liked this
 • Load More Posts
description
“ממש כאילו רואה זה נק’ בחי’ דעת ועל זה אמרו איזהו חכם הרואה את הנולד…” (תורה אור, משפטים, עה,א)

Edited by:

AskRabbi24

שלח שאלה לרב:
 • או לחץ כאן להקלטה
  Allow your microphone.
 • Drop files here or